Badania

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

laureat 9. edycji Programu MOZART (razem z firmą PayEye Sp. z o.o.) na projekt „Dźwięk spojrzenia” – stworzenie innowacyjnego systemu spersonalizowanego sygnału dźwiękowego z wykorzystaniem cyfrowej identyfikacji i konwersji danych biometrycznych tęczówki oka wraz z opracowaniem dźwiękowego loga PayEye, 2020-2021

projekt badawczo-rozwojowy we współpracy z firmą STOLGRAF na innowacyjny sprzęt medyczny „VR TierOne” (ze ścieżką dźwiękową oraz dźwiękami sound designu) wykorzystujący wirtualną rzeczywistość w leczeniu depresji, rehabilitacji osób po udarze, leczeniu onkologicznym, kardiologicznym oraz terapii ozdrowieńców, którzy przeszli koronawirusa, 2017-2020

OPUBLIKOWANE TEKSTY

I Sonata na skrzypce i fortepian Ryszarda Bukowskiego – w poszukiwaniu interpretacyjnych kluczy
publikacja pokonferencyjna „Od neoromantyzmu do postmodernizmu. Polska sonata skrzypcowa w perspektywie interpretacyjno-wykonawczej”, wyd. Chopin University Press, Warszawa 2022

O terapeutycznej roli dźwięku w VR TierOne
publikacja internetowa na blogu VR TierOne

Nauka kompozycji w szkole muzycznej na przykładzie działalności Szkolnego Koła Twórczości Kompozytorskiej SzKoT w OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu
czasopismo Konteksty Kształcenia Muzycznego, Rok 2020, Tom 7, Nr 1(11), wyd. AM w Łodzi

Sonaty fortepianowe Ryszarda Bukowskiego – w poszukiwaniu interpretacyjnych kluczy
czasopismo Notes Muzyczny, Rok 2019, Tom 2, Nr 12, wyd. AM w Łodzi

WYBRANE TEMATY REFERATÓW I WYSTĄPIEŃ NA KONFERENCJACH, SYMPOZJACH i SESJACH NAUKOWYCH

WŁASNA TWÓRCZOŚĆ KOMPOZYTORSKA

Komputer – wirtuozowski instrument XXI wieku
XIX Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Musica practica, musica theoretica“: Topos wirtuoza – dzieło, wykonawstwo, dydaktyka, AM Poznań, 2023

O dźwiękach nieakademickich słów kilka
I Międzyuczelniana Konferencja Naukowo-Artystyczna „contraddizioni”, AM Łodź, AM Wrocław, 2021

FluteDiving na flet solo – od techniki oddechu permanentnego do freedivingu
14. Międzynarodowe Forum Kompozytorów w Poznaniu, AM Poznań, 2020

Technika nakładania cykli – od matematycznej idei do muzycznej realizacji na przykładzie utworu n-Cyclus na orkiestrę symfoniczną
I Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Muzyka – matematyka. Konteksty, relacje, perspektywy”, AM Poznań, 2018

Strategia warstwy elektronicznej w utworze Re-imAGiny na zespół i elektronikę
konferencja naukowa „Kompozjum 2015 – muzyka elektroniczna i komputerowa”, UMFC, 2015

METODYKA KSZTAŁCENIA SŁUCHU

Korelacja przedmiotów: kształcenie słuchu i zasady muzyki – od idei do realizacji
X Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Dla Nauczycieli Przedmiotów Ogólnomuzycznych Szkół Muzycznych I i II Stopnia „Interdyscyplinarność metod nauczania a jakość kształcenia z przedmiotów ogólnomuzycznych”, PSM w Koninie, 2019

Dyktando czy fragment dzieła muzycznego? – w poszukiwaniu wielowarstwowości na zajęciach Kształcenia słuchu (referat + lekcja pokazowa)
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Wokół dzieła muzycznego. Z perspektywy Kształcenia słuchu”, UMFC, 2018

METODYKA NAUCZANIA KOMPOZYCJI

Nauczanie kompozycji w szkole muzycznej – wyzwania i perspektywy
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Konteksty Kształcenia Muzycznego” pt. Edukacja muzyczna – indywidualna i zbiorowa, AM Łódź, 2020

WYKONAWSTWO MUZYCZNE

Sonata C-dur W.A. Mozarta KV 309 w perspektywie wykonawczej
XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka fortepianowa”, AM Gdańsk, 2022

Słów kilka o interpretacji utworów XX i XXI wieku na instrumenty dęte drewniane i blaszane
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Twórca-odtwórca: problematyka wykonawcza współczesnej literatury muzycznej”, AM Wrocław, 2020

Sonaty fortepianowe Ryszarda Bukowskiego – w poszukiwaniu interpretacyjnych kluczy
II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna „Fortepian, Organy, Klawesyn, Kameralistyka, Muzyka Dawna i Jazz. Muzyka współczesna, od analizy do interpretacji”, panel „Między tradycją a współczesnością – fortepian w literaturze muzycznej II połowy XX wieku”, AM Łódź, 2019

Trio smyczkowe op. 10 Józefa Kofflera – w poszukiwaniu interpretacyjnych kluczy
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska muzyka kameralna I połowy XX wieku: źródła, style, interpretacje”, AM Łódź, 2018

I Sonata na skrzypce i fortepian Ryszarda Bukowskiego – w poszukiwaniu interpretacyjnych kluczy
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna „Polska sonata skrzypcowa: Geneza, interpretacja, recepcja”, UMFC 2018

Twórczość kameralna Antona Weberna – w poszukiwaniu interpretacyjnych kluczy
VI Sesja Naukowa: „Style, kierunki kompozytorów XX i XXI w. a muzyka kameralna”, AM Wrocław, 2017

Świadoma interpretacja dzieła muzycznego
IX Letnia Akademia Muzyczna, AM Wrocław, 2017

Wpływy klasycznej formy sonatowej w twórczości kameralnej Ryszarda Bukowskiego na przykładzie I Sonaty na skrzypce i fortepian
V Sesja Naukowa: „Klasycyzm w muzyce kameralnej”, AM Wrocław, 2016

INNE

Epidemia hałasu – rzecz o dźwiękowych zanieczyszczeniach we współczesnym świecie
Konferencja Zielona Uczelnia w Zielonym Mieście, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2024