Biogram

Kompozytor, skrzypek, pedagog. W 2014 r. ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie kompozycji prof. dr. hab. Krystiana Kiełba (z wynikiem celującym oraz Dyplomem Honorowym Primus Inter Pares) oraz w klasie skrzypiec prof. dr. hab. Jarosława Pietrzaka i dr Małgorzaty Kogut-Ślandy. Wykształcenie uzupełniał m.in. na kursach kompozytorskich w Rēzekne (Łotwa), Apeldoorn (Holandia), Radziejowicach i Krakowie. W 2016 r. uzyskał stopień doktora sztuki, a w 2022 r. doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych.

Jeszcze przed rozpoczęciem studiów, w marcu 2009 r. debiutował jako kompozytor na estradzie Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu utworem Contrafluctum na orkiestrę symfoniczną, a dwa miesiące później otrzymał I Nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Opole’2009 za utwór Varianti na skrzypce i fortepian.

Jego dorobek kompozytorski obejmuje blisko 100 autonomicznych utworów przeznaczonych na rozmaite składy wykonawcze (kompozycje instrumentalne, wokalne, wokalno-instrumentalne, elektroniczne, elektroakustyczne), które wykonywane były ponad 300 razy na koncertach i festiwalach w większości krajów europejskich, w USA (m.in. Boston, Nowy Jork) i Australii (m.in. Sydney Opera House) przez takie zespoły jak NFM Filharmonia Wrocławska, NOSPR, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Orkiestra Filharmonii Szczecińskiej, Orkiestra Kameralna PR „Amadeus”, Orkiestra Muzyki Nowej, Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble, Tallinn Chamber Orchestra, Duo van Vliet, Cracow Golden Quintet, Flow Unit, Hard Rain Soloists Ensemble, Hashtag Ensemble, Kwadrofonik, Orkest de Ereprijs, Sepia Ensemble, Sound Factory Orchestra, Nordlys Ensemble i wiele innych.

Artysta komponuje również muzykę do spektakli teatralnych, muzykę do gier, muzykę do terapii, ponadto jest autorem instalacji audiowizualnych, aranżacji muzyki popularnej oraz jingli. W pracy twórczej chętnie podejmuje się działań interdyscyplinarnych, poszukując związków muzyki z innymi dyscyplinami. We współpracy z firmą STOLGRAF zrealizował projekt badawczo-rozwojowy na innowacyjny sprzęt medyczny: urządzenie VR TierOne (z autorskim udźwiękowieniem), wykorzystujące wirtualną rzeczywistość w terapii. Jest także laureatem (razem z firmą PayEye Sp. z o.o.) 9. edycji Programu „MOZART”, organizowanego przez Wrocławskie Centrum Akademickie.

Kilkanaście kompozycji Adama Porębskiego zostało zarejestrowanych na płytach (m.in. dla wytwórni Orchid Classics, DUX, Requiem Records), opublikowanych drukiem (m.in. przez PWM, Wydawnictwo AM we Wrocławiu, Wydawnictwo AM w Poznaniu) oraz transmitowanych przez polskie i zagraniczne rozgłośnie radiowe. W 2019 r. nakładem wydawnictwa DUX ukazała się jego monograficzna płyta „First Command”.

Obok działalności artystycznej Adam Porębski prowadzi także działalność naukowo-badawczą oraz popularyzatorską. Brał czynny udział w ponad 20 międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach i sesjach naukowych, wygłaszając referaty poświęcone m.in. własnej twórczości kompozytorskiej, zagadnieniom metodyki kształcenia słuchu, nauczania kompozycji oraz wykonawstwa muzycznego. Współpracował m.in. z Dolnośląskim Festiwalem Nauki, Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego, Uniwersytetem Dzieci oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

Adam Porębski związany jest zawodowo z wyższym szkolnictwem muzycznym oraz szkolnictwem niższych szczebli. Od 2014 r. zatrudniony jest w macierzystej Uczelni, w której prowadzi klasę kompozycji oraz zajęcia z harmonii i kształcenia słuchu. W kadencji 2020-24 pełni również funkcję prodziekana na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii. Od 2016 r. współpracuje także z OSM I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu (ucząc zasad muzyki, kształcenia słuchu i harmonii oraz realizując autorski projekt „Szkolne Koło Twórczości Kompozytorskiej”, zrzeszające uczniów zainteresowanych sztuką kompozycji i improwizacji), a od 2023 r. z PSM II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu (prowadząc zajęcia z podstaw kompozycji).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA KONKURSACH KOMPOZYTORSKICH

tytuł Finalisty I Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. M. Karłowicza w Szczecinie za Iluzje na orkiestrę symfoniczną, 2021

wyłonienie przez Międzynarodowe Jury International Society of Contemporary Music utworu Semi-Overture na orkiestrę smyczkową do wykonania podczas festiwalu ISCM World Music Days w Estonii, 2019

tytuł Finalisty 56. Konkursu Młodych Kompozytorów im. T. Bairda w Warszawie za Goliady na harfę, wiolonczelę i fortepian, 2015

tytuł Finalisty 56. Konkursu Młodych Kompozytorów im. T. Bairda w Warszawie za Goliady na harfę, wiolonczelę i fortepian, 2015

Wyróżnienie na XII Konkursie Kompozytorskim im. T. Ochlewskiego w Krakowie za Kolby na małą orkiestrę symfoniczną, 2014

Nagroda Główna (ex aequo) na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Poznaniu za ReVerse 2 na altówkę i akordeon, 2013

III Nagroda na I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Toruniu za Phant na skrzypce solo, 2013

Wyróżnienie na I Konkursie Kompozytorskim „Leo Festiwalu” we Wrocławiu za Oldmusic na 15 smyczków, 2013

Honorary appreciation na The International Competition „GENERACE” w Ostrawie za String quartet, 2013

Nagroda Główna na Konkursie Kompozytorskim na otwarcie nowej sali koncertowej AMKL za Hierophonos F-E-C-H na orkiestrę, 2013

II Nagroda na I Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim K. Pendereckiego „ARBORETUM” w Radomiu za …Stretched na smyczki, 2012

Wyróżnienie na X Konkursie Kompozytorskim im. T. Ochlewskiego w Krakowie za Semi-overture na orkiestrę smyczkową, 2012

III Nagroda na Konkursie Kompozytorskim im. G. Fitelberga w Katowicach za Unireum na wielką orkiestrę symfoniczną, 2011

I Nagroda na Konkursie Kompozytorskim na utwór do tekstu Cz. Miłosza w Katowicach za Co było wielkie – trzy pieśni, 2011

Nagroda Główna Konkursu Kompozytorskiego we Wrocławiu za Ondes na trio marimbafonowe, 2011

Nagroda Główna na Konkursie Kompozytorskim „…kiedy myślę Chopin…” we Wrocławiu za Pinchoria na fortepian, 2010

Nagroda Główna na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim we Wrocławiu za The Bird’s Eye View na flet solo, 2009

I Nagroda na IV Konkursie „Śląskiej Trybuny Kompozytorów” w Katowicach za Archaikum na orkiestrę smyczkową, 2009

I Nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Opole’2009 za Varianti na skrzypce i fortepian, 2009

NAGRODY I ODZNACZENIA

Brązowy Krzyż Zasługi, 2023

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 2020

Wyróżnienie w konkursie Studencki Nobel, 2014

Nagroda Prezydenta Wrocławia dla laureata konkursu kompozytorskiego na utwór inauguracyjny z okazji otwarcia nowej sali koncertowej w 65-lecie Akademii Muzycznej we Wrocławiu, 2013

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, 2012

STYPENDIA

Stypendium Młoda Polska, 2015

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2013/2014

Stypendium Prezydenta Wrocławia w roku akademickim 2013/2014

Stypendium Rektora AMKL dla najlepszych studentów w roku akademickim 2013/2014

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2012/2013

Stypendium Prezydenta Wrocławia w roku akademickim 2012/2013

Stypendium Rektora AMKL dla najlepszych studentów w roku akademickim 2012/2013

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim 2011/2012

Stypendium Prezydenta Wrocławia w roku akademickim 2011/2012

Stypendium Rektora AMKL dla najlepszych studentów w roku akademickim 2011/2012

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim 2010/2011

Stypendium Prezydenta Wrocławia w roku akademickim 2010/2011

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH

Związek Kompozytorów Polskich – członek zwyczajny (od 2021)

Wrocławski Oddział Związku Kompozytorów Polskich – funkcja skarbnika (od 2015)

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej – członkostwo (od 2012)

Akademia Młodych Uczonych i Artystów (ciała opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia) – członkostwo w kadencji 2021-2026, od 2023 członek Prezydium

Global Biometrics Council – członek oraz wiceprezes stowarzyszenia (2021-2024)

UDZIAŁ W PRACACH JURY

członek komisji stypendialnej rekomendującej kandydatów do Stypendium im. Jerzego Grotowskiego dla wrocławskich doktorantów, 2023

członek jury Jubileuszowego Konkursu Kompozytorskiego na utwór symfoniczny Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 2023

członek jury VIII Ogólnopolskiego Konkursu Harmonicznego im. Franciszka Wesołowskiego w Łodzi, ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi, 2023

sekretarz Festiwalu Wyobraźni Muzycznej mYear2022, 2022

członek komisji stypendialnej rekomendującej kandydatów do Stypendium im. Jerzego Grotowskiego dla wrocławskich doktorantów, 2022

przewodniczący jury, konkurs na hejnał miasta Siechnice, 2022

członek Krajowego Jury kwalifikującego utwory z polskiej sekcji na Światowe Dni Muzyki ISCM w Chinach, 2021

członek Krajowego Jury kwalifikującego utwory z polskiej sekcji na Światowe Dni Muzyki ISCM w Nowej Zelandii, 2019

ZAMÓWIENIA KOMPOZYTORSKIE

zespołu Sonorus Duo na utwór na saksofon i organy, prawykonanie Wiedeń 2023

fundacji Harmonie i Hałasy na utwór na trio fortepianowe, zespół kameralny i elektronikę, prawykonanie: Radom 2022

fundacji Spot.on.art na pieśni synagogalne oparte na melodiach Abrahama Lichtensteina na organy, kantora i chór dziecięcy, prawykonanie: Szczecin 2021

zespołu Cracow Golden Quintet na utwór na kwintet dęty i fortepian, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez IMIT, prawykonanie: Warszawa 2020

zespołu Latvian National Symphony Orchestra Summer Festival na utwór kameralny, prawykonanie: Rēzekne (Łotwa) 2019

Europejskiego Forum Saksofonowego na utwór na orkiestrę saksofonową, tubę i zestaw perkusyjny, prawykonanie: Wrocław 2018

Festiwalu Warszawska Jesień 2017 i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS na instalację interaktywną (we współpracy z Dariuszem Jackowskim), prawykonanie: Warszawa 2017

Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej na utwór na 8 instrumentów inspirowany twórczością Josepha Conrada, prawykonanie: Leszno 2017

zespołu Sound Factory Orchestra i AMKL na utwór na flet i zespół, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez IMIT, prawykonanie: Wrocław 2017

Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej na utwór na orkiestrę
z elektroniką, prawykonanie: Wrocław 2017

zespołu Hashtag Ensemble i Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na utwór na flet, kontrabas, zespół i elektronikę, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez IMIT, prawykonanie: Łódź 2016

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu na utwór symfoniczny w ramach obchodów 70-lecia OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, prawykonanie: Wrocław 2016

Miasta Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury 2016 na utwór na chór i orkiestrę, prawykonanie: Wrocław 2016

zespołu Orkest de Ereprijs w ramach Young Composers Meeting na utwór na ensemble, prawykonanie: Apeldoorn 2016

Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej na utwór na dwa fortepiany dla młodzieży szkolnej w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez IMIT, prawykonanie: Wrocław 2015

zespołu Sound Factory Orchestra i Centrum Technologii Audiowizualnych na utwór na zespół i elektronikę w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez IMIT, prawykonanie: Wrocław 2015

Festiwalu „Musica Electronica Nova” na ścieżkę dźwiękową do dwóch niemych filmów Ch. Chaplina z wykorzystaniem mediów elektronicznych, instrumentów akustycznych oraz improwizacji na żywo, prawykonanie: Wrocław 2015