Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego sztuki

W dniu 9 grudnia 2022 r. Rada Dyscypliny Sztuki Muzyczne AMKL podjęła Uchwałę w sprawie nadania Adamowi Porębskiemu stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych.

© Adam Porębski | Wykonanie projektu - StronyART | Theme - Music Artist