Aktualności

Nowa płyta Jakuba Stefka The Echo of the Temple (wyd. Requiem Records Opus Series 91|2023) z utworem Adama Porębskiego Shire Bet Haknesset – pieśni synagogalne oparte na melodiach Abrahama Lichtensteinana organy solo (2021)

Podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 Uczelni Artystycznych Wrocławia Adam Porębski został nagrodzony Brązowym Krzyżem Zasługi.

26 maja 2023 Adam Porębski poprowadził Warsztaty z Kształcenia słuchu pt. „Sztuka pisania dyktand” (klasy 1-6 II stopnia) w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

W dniach 3-4 marca 2023 r. Adam Porębski był jurorem VIII Ogólnopolskiego Konkursu Harmonicznego im. F. Wesołowskiego w Łodzi.

Adam Porębski został wybrany członkiem Prezydium Akademii Młodych Uczonych i Artystów w lutym 2023 r.

W dniu 9 grudnia 2022 r. Rada Dyscypliny Sztuki Muzyczne AMKL podjęła Uchwałę w sprawie nadania Adamowi Porębskiemu stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych.